Dansk
Svensk
English
Deutsch
Français

Om Pressalit SPACES

Pressalit SPACES er Pressalit Cares digitale løsning udviklet for at kommunikere og visualisere konkrete indretningsløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne. Målet er at give et indblik i den fleksibilitet, som Pressalit Cares brede sortiment af individuelle løsninger tilbyder i forhold til at opfylde beboeres behov i forskellige former for institutioner og boliger – illustreret ved hjælp af konkrete eksempler på indretninger til hoteller, hospitaler, plejeboliger og private hjem.

Værktøjet giver ud over specifikke løsningsforslag detaljeret information om løsningernes ergonomiske kvaliteter, indstillingsmuligheder, udformning og design samt testmetoder. Vi giver hermed et overblik over de mange muligheder, Pressalit Cares udvalg af produkter tilbyder for at sikre optimal indretning af badeværelser i forhold til brugerne – hvad enten der er tale om handicappede, private borgere i egen bolig eller patienter på hospitaler med nedsat funktionsevne i en tidsbegrænset periode.

Velkommen til vores nye, visuelle univers Pressalit SPACES – en inspirerende verden fuld af muligheder!

Om Pressalit SPACES

Pressalit SPACES är Pressalit Cares digitala lösning som utvecklats för att kommunicera och visualisera specifika inredningslösningar för personer med funktionshinder. Vårt mål är att ge en inblick i den flexibilitet som Pressalit Cares breda sortiment av individuella lösningar erbjuder boende i olika typer av institutioner och hem, detta illustreras det med hjälp av konkreta exempel på inredningar för hotell, sjukhus, vårdhem och privata hem.

Verktyget ger utöver specifika lösningar detaljerad information om hur du löser de ergonomiska egenskaper, inställningsmöjligheter, design och testmetoder.

Vi ger här en översikt av de många alternativ Pressalit Care produkter erbjuder för optimala utformningen av badrum i förhållande till användare - oavsett om det rör sig om personer med funktionshinder, privatpersoner i sina egna hem eller patienter på sjukhus med en tillfällig fysisk invaliditet på grund av skada.

Välkommen till vårt nya visuella universum Pressalit SPACES - en inspirerande värld av möjligheter!

About Pressalit SPACES

Pressalit SPACES is a digital solution from Pressalit Care designed to communicate and visualize specific bathroom layouts suitable for people with disabilities. Our goal is to give you insight into the flexibility that Pressalit Care’s wide assortment of individual solutions offer residents in various types of institutions and homes – illustrated by concrete examples of layouts suitable for hotels, hospitals, assisted living facilities as well as private homes.

Besides presenting specific suggestions for suitable bathroom solutions, Pressalit SPACES provides detailed information on the ergonomic qualities, adjustment options, designs as well as test methods of our bathroom solutions. In that way, we provide you with key insight into the many options the wide range of Pressalit Care products offers, and into how they allow you to design the optimal bathroom layout for users – whether they are disabled, private citizens in their own homes or patients in a hospital with a temporary physical disability due to injury.

Welcome to our new, visual universe Pressalit SPACES – an inspiring world full of possibilities!

A propos de Pressalit SPACES

Pressalit SPACES est une application conçue pour vous permettre de visualiser plusieurs configurations de salles de bains adaptées aux besoins spécifiques de différents utilisateurs en situation de handicap. Notre but est de vous donner un aperçu du concept de flexibilité développé par Pressalit Care. Grâce à une large gamme de produits intelligents, Pressalit Care peut offrir des solutions personnalisées répondant à la fois aux besoins des utilisateurs en situations de handicap, des dirigeants d’établissements (Hopitaux, maisons de retraite, hôtels, etc.), ainsi qu’au confort de travail du personnel aidant (Aides-soignants, femmes de chambres, services techniques, etc.)

Cet outil vous présente non seulement des solutions spécifiques de salles de bains adaptées, mais fourmille aussi d’informations détaillées sur les réglages de nos produits, sur leurs avantages ergonomiques, les aspects à prendre en considération pour concevoir une salle de bain adaptée, sur nos méthodes de test. Vous y trouverez de nombreux liens pour obtenir fiches techniques et notices de montages, objets au format CAD à télécharger, etc. Nous vous montrons des salles de bains design, aménagées de façon optimale afin de créer les meilleures conditions d’accueil pour chaque individu – quel que soit son handicap, qu’il soit provisoire ou permanent, évolutif ou non. Que ce soit chez soi, dans une maison de retraite, un hôpital ou un hôtel.

Bienvenu dans notre tout nouvel univers visuel Pressalit SPACES – un monde d’inspiration aux multiples possibilités!

Über Pressalit SPACES

Pressalit SPACES, von Pressalit Care entwickelt, gewährt Einblicke in konkrete Einrichtungslösungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Ziel ist es, durch die digitale Lösung, die individuelle Bandbreite des Pressalit Care Produktprogrammes zu visualisieren. Dies wird mit Hilfe konkreter Einrichtungsbeispiele aus den Bereichen Hotels, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und privatem Zuhause, illustriert.

Dieses Werkzeug bietet nicht nur spezifische Lösungsansätze, sondern enthält auch detaillierte Informationen über die Flexibilität unserer Lösungen, ergonomischen Vorteile, Einstellungsmöglichkeiten, Designaspekte, sowie unsere Testmethoden. Wir gewähren Einblicke in die optimale Badezimmergestaltung, um die besten Voraussetzungen für jeden Einzelnen zu schaffen – egal ob von dauerhaft körperlich eingeschränkten Menschen in Pflegeeinrichtungen, im Eigenheim oder zeitweise, eingeschränkten Nutzern in Krankenhäusern die Rede ist.

Willkommen im neuen, visuellen Universum Pressalit SPACES– eine faszinierende Welt mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.

Page title